Kontakt: 
 
 Kjell Tulldahl
 Plöjarvägen 41
 151 50 ENHÖRNA
 
Telefon:   
 
Bostad: 08 - 550 441 44
Mobil: 070  309 55 13